เติมเกมออนไลน์

step 1
กรอกข้อมูล
step 2
ตรวจสอบ
step 3
ชำระเงิน

เติมเกม MU Archangel

50 = 50 บาท ได้รับ 112 Diamonds
90 = 90 บาท ได้รับ 202 Diamonds
150 = 150 บาท ได้รับ 336 Diamonds
300 = 300 บาท ได้รับ 672 Diamonds
500 = 500 บาท ได้รับ 1,120 Diamonds
1000 = 1,000 บาท ได้รับ 2,240 Diamonds

***วิธีการเติมเงิน***
กรุณาระบุ RID เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์
เช่น 400000001 Acheron1

สำคัญ! กรุณาใช้ ID ที่ได้ตามวิธีด้านล่าง

จำนวนที่ต้องการเติม (บาท)
ช่องทางการชำระเงิน