เติมเกมออนไลน์

step 1
กรอกข้อมูล
step 2
ตรวจสอบ
step 3
ชำระเงิน

เติมเกม My Heroes

50 บาท ได้รับ 10 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 1 เพชรชมพู รวมเป็น 11 เพชรชมพู
90 บาท ได้รับ 18 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 1 เพชรชมพู รวมเป็น 19 เพชรชมพู
150 บาท ได้รับ 30 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 3 เพชรชมพู รวมเป็น 33 เพชรชมพู
300 บาท ได้รับ 61 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 6 เพชรชมพู รวมเป็น 67 เพชรชมพู
500 บาท ได้รับ 101 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 10 เพชรชมพู รวมเป็น 111 เพชรชมพู
1,000 บาท ได้รับ 202 เพชรชมพู รับเพิ่มโบนัส 20 เพชรชมพู รวมเป็น 222 เพชรชมพู
จำนวนที่ต้องการเติม (บาท)
ช่องทางการชำระเงิน