เติมเกมออนไลน์

step 1
กรอกข้อมูล
step 2
ตรวจสอบ
step 3
ชำระเงิน

เติมเกม Genshin Impact

35 บาท ได้รับ 60 Genesis Crystals
179 บาท ได้รับ 360 Genesis Crystals
549 บาท ได้รับ 1,090 Genesis Crystals
1,100 บาท ได้รับ 2,240 Genesis Crystals
1,800 บาท ได้รับ 3,880 Genesis Crystals
3,700 บาท ได้รับ 8,080 Genesis Crystals
จำนวนที่ต้องการเติม (บาท)
ช่องทางการชำระเงิน