เติมเกมออนไลน์

step 1
กรอกข้อมูล
step 2
ตรวจสอบ
step 3
ชำระเงิน

เติมเกม Free Fire

แพ็คสุดคุ้มรายสัปดาห์ 75 บาท ได้รับ 420 Diamond โดยได้รับ 60 Diamond ทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน

แพ็คสุดคุ้มรายเดือน 299 บาท ได้รับ 1,900 Diamond โดยได้รับ 100 Diamond ทันที และได้รับ 60 Diamond ทุกวัน เป็นเวลา 30 วัน

50 บาท ได้รับ 156 Diamond รับเพิ่มโบนัส 16 Diamond รวมเป็น 172 Diamonds
90 บาท ได้รับ 281 Diamond รับเพิ่มโบนัส 28 Diamond รวมเป็น 309 Diamonds
150 บาท ได้รับ 470 Diamond รับเพิ่มโบนัส 47 Diamond รวมเป็น 517 Diamonds
300 บาท ได้รับ 956 Diamond รับเพิ่มโบนัส 96 Diamond รวมเป็น 1,052 Diamonds
500 บาท ได้รับ 1,637 Diamond รับเพิ่มโบนัส 163 Diamond รวมเป็น 1,800 Diamonds
1,000 บาท ได้รับ 3,361 Diamond รับเพิ่มโบนัส 336 Diamond รวมเป็น 3,697 Diamonds

สำคัญ! กรุณาใช้ ID ที่ได้ตามวิธีด้านล่าง

จำนวนที่ต้องการเติม (บาท)
ช่องทางการชำระเงิน