เติมเกมออนไลน์

step 1
กรอกข้อมูล
step 2
ตรวจสอบ
step 3
ชำระเงิน

เติมเชลการีน่า - Garena Shells

20 บาท ได้รับ 27 Shells รับเพิ่มโบนัส 4 Shells รวมเป็น 31 Shells
50 บาท ได้รับ 67 Shells รับเพิ่มโบนัส 10 Shells รวมเป็น 77 Shells
100 บาท ได้รับ 135 Shells รับเพิ่มโบนัส 18 Shells รวมเป็น 153 Shells
150 บาท ได้รับ 202 Shells รับเพิ่มโบนัส 28 Shells รวมเป็น 230 Shells
300 บาท ได้รับ 405 Shells รับเพิ่มโบนัส 54 Shells รวมเป็น 459 Shells
500 บาท ได้รับ 675 Shells รับเพิ่มโบนัส 90 Shells รวมเป็น 765 Shells
800 บาท ได้รับ 1,080 Shells รับเพิ่มโบนัส 144 Shells รวมเป็น 1,224 Shells
1,000 บาท ได้รับ 1,350 Shells รับเพิ่มโบนัส 180 Shells รวมเป็น 1,530 Shells

สำคัญ! กรุณาใช้ ID ที่ได้ตามวิธีด้านล่าง

จำนวนที่ต้องการเติม (บาท)
ช่องทางการชำระเงิน